หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์

ปัญหา ภิกษุปฏิบัติอย่างไรบ้าง จึงจะชื่อว่าปฏิบัติถูกต้องเพื่อความพ้นทุกข์ ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติไม่ผิด และชื่อว่าอบรมปัญญาเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการคืออะไรบ้าง? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ๑ เป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ ๑ เป็นผู้ประกอบความเพียร ๑….”
อปัณณกสูตร ติก. อํ. (๔๕๕)
ตบ. ๒๐ : ๑๔๒-๑๔๓ ตท. ๒๐ : ๑๒๙
ตอ. G.S. ๑ : ๙๗-๙๘

รับซ่อมเมนบอร์ด คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เครื่องคอมพิวเตอร์โรงงานอุตส่าหกรรม

รับซ่อมเมนบอร์ด คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เครื่องคอมพิวเตอร์โรงงานอุตส่าหกรรม ติดต่อเรา 0875585002,0871555335

ถูกใจ แชร์เลย

ใส่ความเห็น