โหย่งเหิง สุดยอดสมุนไพรจีน

…โหย่งเหิง-Yong heng…

โหย่งเหิง สรรพคุณช่วยบำบัด เบาหวาน ความดันโลหิต สุดยอดสมุนไพรจีน บำรุงร่างกาย ต้านโรคร้าย เบาหวาน ความดัน เกาท์

โหย่งเหิง กับหน้าที่ 3 ประการ

ขับสารพิษ – ล้างสารพิษ ในร่างกาย

สร้างเซลล์ – บำรุงเซลล์

ปรับ สมดุลในร่างกาย

12329801_920090434743218_1682947000_n

“ถ้าร่างกายครบสมบูรณ์สามอย่าง เราจะอายุยืน เพราะไร้โรค”

โหย่งเหิง  ไม่ใช่ยารักษา แต่โหย่งเหิง เป็นสมุนไพร ในการบำรุงรักษาร่างกายให้กลับมาเป็นปกติ หรือใกล้เคียงกับวัยหนุ่ม วัยสาว

โหย่งเหิง ไม่ใช่สมุนไพรวิเศษ  แต่โหย่งเหิง เป็นตัวช่วยฟื้นฟู

สมรรถภาพร่างกายให้พัฒนาดีขึ้น ดีขึ้น หากผู้ที่รักสุขภาพออกกำลังกายอยู่เป้นประจำ

โหย่งเหิงช่วยได้มากในการกระดุ้นให้ร่างกายได้ดูดซึม เพื่อไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เป็นอย่างดี

โหย่งเหิง ควบคู่กับการออกกำลังกาย ตามวัย ตามสภาพร่างกายของเรา หากอายุมาก ๆ

ก็ต้องเลือกการออกกำลังกายที่ไม่เป็นอันตรายต่อกระดูก หัวเข่า หัวใจ  

โหย่งเหิง จึงเป็นสมุนไพรทางเลือก ที่จะช่วยให้ท่านได้เลือกใช้อย่างถูกต้อง  

โหย่งเหิง เป็นสมุนไพรที่ดีมากก็จริงอยู่  แต่หากให้ โหย่งเหิง ทำหน้าที่ของมัีนแต่เพียงลำพังก็จะเห็นผลช้าก็เป็นไปได้   หากรับประทาน โหย่งเหิง พร้อมกับการออกำลังกายเบา ๆ

หรือออกกำลังกายให้ต่อเนื่องทุก ๆ วัน  วันละไม่ต่ำกว่า 30 นาที  เพียงเท่านี้ โหย่งเหิงก็จะสามารถออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น

การใช้โหย่งเหิง ควบคู่กับการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน  อาจไม่ต้องรับประทานอาหารเสริม อาหารบำรุงก็ได้  หรือ โหย่งเหิง เพียงแต่ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ  ตามวัย ตามอายุ  ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเรา  

โหย่งเหิง เป็นเพียงสมุนไพรที่มาช่วยในการปรับความสมดุลของร่างกาย  หากเรามีร่างกายที่สมบูรณ์ มีจิตใจที่ดีงาม ไม่อาฆาต พยาบาด มีใจที่สงบตามหลักธรรรมมะ  เพียงเท่านี้โหย่งเหิง ก็จะช่วยทำให้ร่างกายปรับสภาพสมดุลได้เร็วขึ้น ทั้งร่างกายและจิตใจ

มาดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรธรรมชาติ กับสุดยอดตำรับยา สมุนไพรจีนโหย่งเหิง

สรรพคุณ ใช้บำรุงร่างกาย บรรเทาอาการปวดเมื่อย ตามส่วนต่าง ๆของร่างกาย

เลขทะเบียนยา G 244/43 ไม่ได้โฆษณา แต่ต้องบอกไว้เพราะว่าเราไม่สามารถนำสมุนไพรแต่ละตัวมาทำเองได้จึงได้อ้างเลขกำกับ

02

ต้านโรคร้าย บำรุงร่างกาย ด้วยทฤษฎีแพทย์จีน

คุณทราบหรือไม่ว่า ร่างกายคนเราประกอบขึ้นจากธาตุสำคัญ 5 อย่าง คือ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน และ ทอง (โลหะ) เกิดเป็นอวัยวะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ธาตุทั้ง 5 อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน และ ทำงานเกื้อหนุนกันอย่างเป็นระบบ ฉะนั้น การเรียนรู้ถึงคุณสมบัติเฉพาะ และ ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุทั้ง 5 ให้ถ่องแท้ จะช่วยให้เราสามารถรักษาระบบการทำงานที่ดีของธาตุทั้ง 5 ไว้ได้

การ รักษาภาวะปกติของร่างกายไว้เช่นนี้เรียกว่า การรักษา สมดุล (หยิน-หยาง) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวิชาการแพทย์จีน เมื่อใดที่ธาตุทั้ง 5 อยู่อย่างสมดุล ก็จะเกิดการทำงานของร่างกายในภาวะ

03

ที่ปกติขึ้น แต่หากเมื่อใด ธาตุต่างๆ ผิดปรกติไป การทำงานของร่างกายก็จะเข้าสู่ภาวะผิดปรกติ นั่นหมายถึง อาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเอง ต้นเหตุของสภาวะการขาดสมดุลนั้นมีมากมาย ยิ่งสำหรับวิถีชีวิตคนในปัจจุบันแล้ว ร่างกายอ่อนแอได้โดยง่าย กล่าวคือ ความเครียดจากการทำงาน การพักผ่อนไม่เพียงพอ การกินอาหารไม่ถูก

ต้องตามหลักโภชนาการ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายทั้งสิ้น

ดังนั้น การดูแลรักษาร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงจึงสำคัญ ที่การรักษาสมดุลของธาตุทั้ง 5 เราสามารถรักษาสมดุลของธาตุทั้ง 5 ในร่างกายได้ด้วยยาน้ำสมุนไพรจีน “โหย่งเหิง” จากสรรพคุณอัน

อเนกอนันต์ของพืชสมุนไพรจีนกว่า 30 ชนิด อวัยวะภายในที่สำคัญ เช่น หัวใจ ปอด ม้าม ตับ และไต จะได้รับการปรับสมดุล และฟื้นฟูให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบำรุงร่างกายด้วย “โหย่งเหิง” จึงเป็นการต้านโรคภัยด้วยการลดโอกาสการเกิดโรค ซึ่งถือเป็นวิธีที่ถูกต้องมากกว่าการรักษาอาการป่วย เมื่อเกิดโรคขึ้นแล้ว

ทางเลือกของการดูแลและรักษาสุขภาพด้วยการผสมผสาน

แพทย์แผนปัจจุบันและศาสตร์แพทย์แผนจีน อย่างลงตัว

ศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบัน มีจุดเด่นในการรักษาโรคที่เกิดขึ้น เฉียบพลัน โรคที่ต้องช่วยชีวิตฉุกเฉิน โรคที่มีปัญหาเฉพาะส่วนหรือการบำบัดอาการที่รวดเร็ว โรคติดเชื้อ โรคที่ต้องการผ่าตัด อาวุธ

สำคัญในการรักษาโรค คือ ยาเคมีและมีดผ่าตัด

ศาสตร์แพทย์แผนจีน มีจุดเด่นในการปรับสมดุลของร่างกาย (หยิน-หยาง) การสร้างเสริมป้องกัน และรักษาสุขภาพ ต้องทำให้พลังลมปราณ และสมดุลของพลัง หยิน-หยาง เป็นปกติ จึงมี

บทบาทในการรักษาที่รากฐาน โรคเสื่อมถอย โรคที่มีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในหลายระบบ โรคเรื้อรัง อาวุธสำคัญในการดูแลรักษาโรค คือ การปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต การฝัง

เข็ม การกินอาหารให้เกิดสมดุล การใช้ยาสมุนไพร และการฝึกนั่งสมาธิ

ยาน้ำสมุนไพร โหย่งเหิง

เป็นยาแผนโบราณอายุกว่า 500 ปี จากต้นตำรับยาจีนโบราณ ว่าเป็นตำรับยาอายุวัฒนะที่ยอดเยี่ยมในสมัยนั้นคัดเลือกจากพืชสมุนไพรจีน ชั้นเลิศ ที่เป็นทั้งยา และ อาหารมากกว่า 30 ชนิด ปรับ

ส่วนผสมจนได้คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ และ สมดุลตามหลัก หยิน-หยาง ของแพทย์จีนแผนโบราณ จึงมีผลต่อการฟื้นฟูในทุกๆส่วนของร่างกายออกฤทธิ์ด้วย องค์ประกอบทางเคมีตามธรรมชาติ

04

ไม่มี สเตอรอยด์ หรือ สารเคมีใด ๆ มีความปลอด ภัยในการบริโภคสูง ไม่มีพิษข้างเคียง ดื่มประจำได้อย่างต่อเนื่องทุกวันได้รับการขึ้น ทะเบียน เป็นยาแผนโบราณ เลขทะเบียนยาที่ G244/43

ตำรับยาจีน

สูตรยาจีนตามหลักศาสตร์แพทย์แผนจีนประกอบด้วย

ยาหลัก : บำรุง รักษา ธาตุหรืออวัยวะหลัก

ยารอง : เสริมฤทธิ์ยาหลัก

ยาประกอบ : ลด ปรับ พิษ และผลข้างเคียง ของยา หลัก ยารอง

ยาเสริม : เสริม ปรุงแต่ง ให้ยามีความสมดุลทั้งสรรพคุณ และทางกายภาพ

ส่วนผสมทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของตำรับยาจีนที่มีการสืบทอดกันมานานนับพัน ๆ ปี

การดื่มยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง

เริ่มที่ 5 ซีซี. ไป 3-5 วัน (ก่อนอาหารเช้า และ ก่อนนอน) แล้วเพิ่มเป็น 10 ซีซี. อีก 3-5 วัน จากนั้นเพิ่มเป็น 15 ซีซี. ไปตลอด

7 สมุนไพรเดี่ยวชั้นเลิศ ในโหย่งเหิง

สมุนไพรมีการใช้มายาวนานนับพันๆ ปี ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ได้ศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันพบว่ามี

สารสำคัญมากมายที่มีสรรพคุณ และประสิทธิภาพสูง สามารถใช้บำรุงร่างกาย ป้องกัน และรักษาโรคได้

ตังถั่งเฉ้า (Cordyceps sinensis)

อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ปอด

สารสำคัญ : โพลีแซคคาไรด์, แมนนิทอล,กาแล็กโทส,แอดดีโนซีน,

คอร์ดิเซนิน, กรดอะมิโน ทั้ง 18 ชนิด, วิตามินบี 12 และแร่ธาตุอื่นๆ ฯลฯ

สรรพคุณ:

– ชะลอความแก่ รักษาโรคหืด หอบ ภูมิแพ้ ขยายหลอดลม แก้ไอ

– ลดระดับน้ำตาลในเลือด ปรับความดันโลหิต แก้ไตอ่อนแอ

– เป็นยาบำรุง บำบัดอาการเหนื่อยล้า ช่วยให้นอนหลับง่าย

– เพิ่มภูมิต้านทานโรค ในทางคลินิก ใช้รักษามะเร็ง

ตังกุย (Angelica sinensis)

อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ตับ ปอด ไต หัวใจ ม้าม

สาระสำคัญ : เบอร์แคบเท็น, เบต้าซิโทสเตอรอล, วิตามินบี 12,

คาร์วาโครล,โคลีน,กรดแพนโทเทนิก,สโคโปลิติน,อัมเบลลิเฟอโรนฯลฯ

สรรพคุณ:

– บำรุงเลือด รักษาโลหิตจาง ขยายหลอดเลือดแดง

– ลดความดันโลหิต รักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติ โรคเจ็บหัวใจ

– แก้อาการประจำเดือนผิดปกติ ปวดประจำเดือน และอาการวัยทอง

– ช่วยการทำงานของตับและไตดีขึ้น รักษาโรคปอดอุดตัน

– กำลังวิจัยในการป้องกัน รักษามะเร็งตับ และโรคไต

เก๋ากี้ (Fructus lycii)

อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ตับ ปอด

สารสำคัญ : โพลีแซคคาไลน์, แคโรทินอยด์ โดยเฉพาะมีเบต้าแคโรทีน

สูงที่สุดของพืชในโลกนี้, วิตามินซี, บี1, บี2, กรดอะมิโนทั้ง 18 ชนิด,

กรดลิโนเลอิก, อะโทรพีน, ไฮออสไซยามีน,สโคโพลาติน, เบต้า-

ซิโตสเตอรอส, และแร่ธาตุต่าง ๆ ฯลฯ

สรรพคุณ:

– บำรุงไต ตับ บำรุงสายตา ทำให้การมองเห็นชัดขึ้น

– ชะลอความแก่ มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์สูงมาก เพิ่มภูมิต้านทานโรค

– เพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและกระตุ้นฮอร์โมนอีสโตรจน

– ลดน้ำตาลในเลือด ลดไขมันในเลือด ป้องกันตับไม่ให้มีไขมัน

– มีการทดลองใช้เป็นยาลดความอ้วน

– มีคุณสมบัติต้านมะเร็ง จีน ญี่ปุ่น กำลังศึกษาใช้บำบัดโรคมะเร็ง

ปัคคี้ (Astragali radix)

อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ม้าม ปอด

สารสำคัญ : โพลีแซคคาไรด์, ไกลโคไซด์, เฟลวานอยด์,ซาโปนิน,กรด

อะมิโน,แอสตรากาโลไซด์-I II III IV VI VII,แอสตราไอโซเฟลแวน,แอส

ตราเปอโรคาแปน,บีเทน,คาลิโคซิน,ไตรเทอปีน,ไกลโคไซด์,แร่ธาตุต่างๆ

สรรพคุณ :

– บำรุงหัวใจ เพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจ บำรุงเลือดลม

– ขับปัสสาวะ ลดความดันโลหิต

– เสริมภูมิต้านทาน บำบัดอาการอ่อนล้า

– ปัจจุบัน ใช้ร่วมในการบำบัดมะเร็ง และ มีผลงานวิจัยในการยับยั้ง

เซลล์มะเร็งของกระเพาะและลำไส้

โต่วต๋ง (Eucommia ulmoides)

อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ตับ

สารสำคัญ : ไพโนเรซินอล ไดกลูโคโซด์,ออคิวบิน,อิริดอยด์,แอสเพอรูโรไซด์,กรดแอสเพอรูล,กรดอโรแมติวา เนลิก,กรดคลอโรจีนิก,กรดเจนิโพเซดิก,กรดอะมิโน,แร่ธาตุต่างๆ อัลคาลอยด์โพลีแซคคาไลน์ เควอร์เซติน,ซิตรูซิลิน บี ฯลฯ

สรรพคุณ :

– บำรุงไตและตับ บำรุงกระดูกและเอ็น แก้อักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ

– ปวดหลัง ปวดบั้นเอว ปวดกระดูก

– ข้ออักเสบ โดยเฉพาะหัวเข่าและข้อเท้า

– ในทางคลินิก ใช้ลดความดันโลหิต เพิ่มระบบภูมิต้านทาน

– ชาวจีนเชื่อว่าเป็นยาบำรุงสมรรถนะทางเพศทั้งชายและหญิง

– ในเภสัชตำรับจีน ใช้บำรุงสตรีมีครรภ์

ปักตังเซียม (Codonopsis pilosula, Radix)

อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ม้าม ปอด

สารสำคัญ : โพลีแซคคาไรด์,ธาราเซอร์ริล อาซิเตด,ฟรีเดลิน,ธาราซีรอล,ดี-สไปนาสเตอรอล,ดี7-สติดมาสตีนนอล, กลูโคไซด์, ซูโคลส, กลูโกลส, อินูลิน, สตาร์ช, อัลคารอยด์ และเรซิน ฯลฯ

สรรพคุณ :

– บำรุงม้าน ปอด และสร้างพลังลมปราณ (ฉี)

– เพิ่มการสร้างเลือด ช่วยระบบการย่อยอาหาร

– แก้อ่อนล้า เพิ่มระบบภูมิต้านทานโรค มีผลต่อสภาวะภูมิต้านทาน บกพร่อง รวมทั้ง HIV บำรุงระบบภูมิคุ้มกัน

– ในคลินิก ที่จีนและญี่ปุ่น ใช้สร้างภูมิต้านทานให้กับผู้ป่วยมะเร็ง

เต้กย้ง (Deer Antler Velvet)

อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ตับ

สารสำคัญ : คอลลาเจน type II,กรดอะมิโนทั้ง 18 ชนิด,กลูโคสซามีน, คอนรอยติน,พรอสต้าแกรนดินส์,ฟอสโฟไลปิด,กรดไขมันจำเป็น(โอเมก้า 3และ6),แพนโทคริน แร่ธาตุ เช่นแคลเซี่ยม,แมงกานิส,แมกนีเซียม,

สังกะสี,ทองแดง,เหล็ก,ซีลิเนียม ฯลฯ และสำคัญที่สุดคือ สาร IGF 1

สรรพคุณ :

– บำรุงไต กระดูก เลือด ปอด กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อสมอง

– เพิ่มระบบภูมิต้านทานโรค ใช้เป็นยาต้านมะเร็ง ต้านเนื้องอก

– ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย รักษาอาการอ่อนเพลีย

– รักษาโรคไขข้ออักเสบ รูมาตอยด์ เก๊าต์ กระดูกพรุน

– เสริมความเป็นหนุ่น สาว รักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพ กระตุ้น

ทำให้เพิ่มระดับฮอร์โมนอิสโตรเยน และเทสเตอโรน

ส่วนประกอบของยาน้ำสมุนไพรจีนโหย่งเหิง

1.จ่อยิ้ง     สรรพคุณ บำรุงตับ ลดเหงื่อ คลายกังวล กล่อมประสาท

2.ฮวยงู่ฉิก  สรรพคุณ ช่วยให้หลอดเลือดไหลเวียนปกติ เสริมกระดูก เอ็น รักษารูมาติซั่ม รักษาขาให้มีแรง กระเพาะปัสวะอักเสบ ขับปัสวะ

3.หลักฮั่ง   สรรพคุณ บำรุงไต ตับ กระดูก เอ็น แก้ปวดเอว เคล็ดขัดยอก ช่วยปรับสภาพภายในมดลูกให้แข็งแรง

4.ปักตังเซียม   สรรพคุณ ป้องกันหือหอบ ไอ บำรุงเลือดลม บำรุงธาตุ

5.แปะตุ๊ก    สรรพคุณ แก้ปวดเมื่อย ลดบวม ช่วยเจริญอาหาร

6.ตังถั่งเฉ้า  สรรพคุณ บำรุงปอด ไต ขยายหลอดลม กล่องเสียง ป้องกันเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ เสริมสมรรถภาพทางเพศ

7.ปักกอ     สรรพคุณ บำรุงตับ ม้าม ปรับเส้นเอ็นให้อ่อน ลดการเกร็ง

8.ห่วงฮวง   สรรพคุณ บำรุงม้าม ตับ กระเพาะปัสสาวะ หวัด รูมาติซั่ม ลมพิษ

9.กำเฉ้า(ชะเอม)  สรรพคุณ รักษามดลูกหย่อน ไส้เลื่อน ปัสสาวะให้เป็นปกติ บำรุงปอด หัวใจ ม้าม กระเพาะ ระงับไอ แก้พิษ ขับพิษ

10.เน็กกุ่ย(อบเชย)  สรรพคุณ บำรุงไต ตับ ม้าม  เลือด รักษาท้องร่วง

11.เกียงอัวะ   สรรพคุณ รักษากระเพาะปัสสาวะ ขับลม ระงับปวด ไขข้อ เหน็บชาตามตัว ปวดประจำเดือน

12.ตังกุยเถ้า   สรรพคุณ บำรุงเลือด ปรับประจำเดือนให้เป็นปกติ เหมาะสำหรับ สตรีทั้งก่อนคลอดและหลังคลอด

13.เต็กย้ง    สรรพคุณ  บำรุงไต เสริมสมรรถภาพทางเพศชาย บำรุงกระดูก แก้อ่อนเพลียและเสริมอายุวัฒนะ ลดการหลั่งเร็ว

14.โป้ยกั๊ก    สรรพคุณ รักษาโรคอาเจียน ได ปอด ช่วยขับลม

15.เก๊ากี้      สรรพคุณ บำรุงไต บำรุงตับ สายตา เสริมสร้างฮอร์โมนเสริมพลังสำหรับท่านชาย

16.โต่วต๋ง     สรรพคุณ บำรุงตับ ไต เอ็นให้แข็งแรง ช่วยบำรุงกำลังสำหรับสตรีมีครรถ์

17.เง็กเต็ก    สรรพคุณ บำรุงตับ ไต ม้าม กล้ามเนื้อมดลูกให้คลายตัวกระตุ้นมดลูกให้ตื่นตัว บำรุงเลือดในสตรี

18.โอวจ้อ    สรรพคุณ รักษากระเพาะปัสสาวะไหล ขับลมในข้อ ลดปวด

19.เทียงตง   สรรพคุณ ขับลมในกระดูก รักษารูมาติซั่ม ไวรัสดีซ่าน แก้ปวดเมื่อย บำรุงไต

20.ฉิ่งพ้วย    สรรพคุณ ขับเสมหะในปอด แก้ปวด แก้ท้องอืด ระบายลมในกระเพาะ

21.ชงเกียง   สรรพคุณ บำรุงตับ ถุงน้ำดี หัวใจ ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดี ขับน้ำคาวปลา รักษารูมาติซั่ม

22.แปะเจียก  สรรพคุณ บำรุงเลือด ลดเหงื่อ แก้ปวด ปวดหัว ดับร้อน แก้โรคตับแข็ง รักษาโลหิตจาง

23.ไจ่โอ้ว     สรรพคุณ บำรุงเลือดลม ระงับไอ ขับเสมหะ ลดบวม

24.แบะตง     สรรพคุณ รักษากระเพาะปัสสาวะ ขับลม ขับปัสสาวะ ลดบวม รักษารูมาติซั่ม

25.อุยเหล่งเชียง   สรรพคุณ บำรุงตับ ไต แก้เวียนศรีษะ เมื่อยเอว หลัง เสริมสรรมถภาพทางเพศ

26.นึ่งเจงจี้   สรรพคุณ บำรุงปอด ขับปัสสาวะ แก้ร้อนใน รักษาอาการคอแห้ง

27.จี่ฉ่งย้ง    สรรพคุณ บำรุงหัวใจ ปอด กระเพาะ

28.เส็กตี่      สรรพคุณ บำรุงไต เลือด รักษาอาการขาดเลือด เบาหวาน โรคไต รักษาอาการเหงื่อออกมาก ท้องผูก

29.เก๊กฮวย   สรรพคุณ ช่วยขับลม บำรุงสายตา ตับ บำบัดโรคหลอดเลือด

30.ชวงเกา    ช่วยในการยือหยุ่นของกล้ามเนื้อและบำบัดอาการปวดท้อง

หน้าที่ 3 ประการของโหย่งเหิง

1.ขับพิษ-ล้างพิษ

2.สร้างเซลล์ บำรุงเซลล์

3.ปรับสมดุลร่างกาย

ประโยชน์ต่อร่างกาย 9 ระบบ

1.ระบบการหายใจ

2.ระบบการย่อยอาหาร

3.ระบบขับถ่าย

4.ระบบฮอร์โมน

5.ระบบกล้ามเนื้อ

6.ระบบหัวใจ-หลอดเลือด

7.ระบบภูมิต้านทาน

8.ระบบสืบพันธุ์

9.ระบบประสาท

ปฏิกิริยาที่เป็นไปได้เฉพาะบุคคลระหว่างการใช้

       1.หากมีอาการง่วงนอน                   มีปัญหาเกี่ยวกับตับ,ปอด

  1. เเหนื่อยและอ่อนเพลีย                มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ
  2.  อาเจียน                                      มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร
  3.  มึน,ปวดศรีษะ,นอนไม่หลับ       มีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตและปอด
  4.  มีไข้                                            มีปัญหาความดัน,ความข้นของโลหิตไม่สมดุล
  5.  มีแก๊สในกระเพาะอาหาร           มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่และแก๊สในร่างกาย
  6.  มีเหงื่อออก                                มีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนในร่างกายไม่สมดุล
  7.  ท้องร่วง                                     มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำดี,ตับ
  8.  เจ็บคอ                                      มีปัญหาเกี่ยวกับปอดและต่อมทอลซิล

1   คอแห้ง                                           มีปัญหาเกี่ยวกับโลหิต

1    ปวดตามข้อและร่างกาย              มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นโลหิตและเส้นเอ็น

1    มีอาการบวม                                มีปัญหาเกี่ยวกับไต

1    ปวดบั้นเอว                                  มีปัญหาเกี่ยวกับไต

1    อุจจาระมีเลือด                           มีปัญหาเกี่ยวกับทวารหนักและลำไส้ใหญ่

1    ท้องผูก                                      มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่

1    ปัสสาวะมีกลิ่นฉุน                      มีปัญหาเกี่ยวกับไต

1    ปัสสาวะขัด                               มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นโลหิตและไต

1    น้ำตาลในเลือดเพิ่ม                 มีปัญหาเกี่ยวกับตับอ่อน

1    ความดันโลหิตเพิ่ม                  มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือด

2    ประจำเดือนมาผิดปกติ            มีปัญหาเกี่ยวกับม้ามอ่อน

2   เบื่ออาหาร                                มีปัญหาเกี่ยวกับม้าม

2   รับประทานอาหารได้มากขึ้น       มีปัญหาเกี่ยวกับระบบคลอเลสเตอรอล

2    คันบริเวณตา                       มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาทตา,ไต

2    คันบริเวณจมูก                      มีปัญหาเกี่ยวกับริดสีดวงจมูก,ระบบหายใจบกพร่อง

2    เป็นผื่นคัน                          มีปัญหาเกี่ยวกับโลหิต

ตัวแทนจำหน่ายโหย่งเหิงโดยตรง ของแท้ 100% จัดส่งทั่วประเทศ

มีที่ไหนนนน!!!!! ซื้อของแล้วได้เงินคืน ได้คืนอย่างไร????

ติดต่อพูดคุยได้เลยค่า ^^ http://goo.gl/itjXjl

ตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทโดยตรง ของแท้ 100% ยาน้ำสมุนไพรจีน

“โหย่งเหิง” ผลิตภัณฑ์คุณภาพด้วยสมุนไพรจีนชั้นเลิศกว่า 36 ตัว ตามหลักศาสตร์แพทย์จีนโบราณ ช่วยล้างพิษ บำรุงร่างกาย ปรับสมดุลหยิน-หยาง ดูแลธาตุทั้ง 5 และฟื้นฟูระบบทุก ส่วนในร่างกาย

—ยอดจำหน่ายกว่า 2 ล้านขวด—

“เจริญโอสถ” มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ อาหารเสริม หรือแม้กระทั่ง เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ ยาสมุนไพรจีน ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญ

มีโรงงานผลิตของตัวองมูลค่า กว่า 200 ล้านบาท โรงงานมาตรฐาน GMP G 244/43

โหย่งเหิง ขวดเล็ก

ราคาขายปลีก 800 บาท

โหย่งเหิง ขวดกลาง

ราคาขายปลีก 1,750 บาท

โหย่งเหิง ขวดใหญ่

ราคาขายปลีก 3,100 บาท

**ราคาขายต่ำกว่านี้ โปรดระวังของปลอม!!! สามารถแจ้งทางบริษัทได้โดยตรงหากพบเห็น

05

จัดส่ง EMS ทั่วประเทศ สามารถสั่งซื้อได้โดยตรง

##### รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ######

ติดต่อ/Contact

>>> http://goo.gl/itjXjl <<<

Call: (+66) 0871555335

E-mail: kingparn@gmail.com

Website: http://www.innicsthai.pw/

Facebook: https://www.facebook.com/somporn.kingparn

Line id: noi0871555335

RETAIL : THE SKIN AND HEALTH CARE PRODUCT OF ALL KINDS.

http://www.youtube.com/user/noi178

 

ถูกใจ แชร์เลย