เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เพื่อประกอบอาชีพช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค

รูปแบบการฝึกอบรม ฝึกเบื้องต้นอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ถ้ายังซ่อมไม่เป็น ฝึกต่อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

เราสอนให้คิดเป็น ซ่อมเป็น เรียนรู้ ต่อยอด เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อนำไปประกอบอาชีพด้วยตัวท่านเอง

1. การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและการถอดเปลี่ยนอะไหล่บนเมนบอร์ดในการเรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค (การฝึกในขั้นตอนนี้ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองในการฝึกเช่น เครื่องถอดเปลี่ยน BGA หัวเป่าลมร้อน หัวแร้ง ตะกั่วเม็ด ฟลั๊ก เพลตรีบอล ฯลฯ. ของทางศูนย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด)

ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊คจะได้เรียนรู้ ข้อควรระวัง ความปลอดภัยในการทำงาน หลักการ วิธีการ เทคนิคในการถอดเปลี่ยนอะไหล่เมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คไปพร้อมๆกับการฝึกความชำนาญ

1.1 ฝึกทำการถอดเปลี่ยนอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ บนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

รูปแบบการฝึก ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกทำการถอดเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เมนบอร์ดคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการฝึกเบื้องต้น จนชำนาญและถอดเปลี่ยนได้อย่างปลอดภัยแล้ว จึงทำการฝึกถอดเปลี่ยนอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์บนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

ในขั้นตอนนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ เช่น หัวแร้ง หัวเป่าลมร้อน เครื่องมือช่วยเหลือการบัดกรี น้ำยาเคมีต่างๆ และข้อควรระวัง-ความปลอดภัยในการทำงานไปพร้อมๆกับการฝึก

1.2 ฝึกรีบอลขาไอซี BGA VGA โดยใช้ไอซี north bridge และ south bridge ของเมนบอร์ดพีซีในการฝึก เก็บตะกั่ว บอลขา จนทำได้แล้ว จึงใช้ VGA ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ทำการฝึกรีบอลอีกครั้งเพื่อให้ทำการรีบอลขาไอซีได้โดยไม่ทำความเสียหายต่อตัวไอซี

1.3. ฝึกเก็บตะกั่วบนแผ่นวงจรที่ทำการถอดไอซี BGA BGA ออกไปแล้วเพื่อทำการวางไอซีตัวใหม่ลงไป โดยการฝึกในขั้นตอนนี้เพื่อให้ทำการเก็บตะกั่วบนเมบอร์ดโน๊ตบุ๊คได้อย่างปลอดภัย ไม่ทำให้ลายปริ้นหลุดล่อน หรือทำให้ลายวงจรและแผ่นปริ้นใหม้

1.4 ฝึกถอดวางไอซี BGA VGA หลายๆครั้งเพื่อให้เข้าใจการใช้ความร้อน และเครื่องมือที่ใช้ในการถอดเปลี่ยน จนสามารถถอดเปลี่ยนได้จริง โดยไม่ทำความเสียหายแก่ไอซีและแผงวงจร

ในขั้นตอนนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้คุณสมบัติและการใช้งานของเครื่องมือ ข้อควรระวังและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ ไปพร้อมๆกับการฝึกถอดเปลี่ยน

 

2 เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของโน๊ตบุ๊ค โครงสร้างการทำงานภายในเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

2.1 เรียนรู้เี่กี่ยวกับบล๊อกไดอะแกรมการทำงานของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค การต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน

2.2 เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค การตรวจสอบตัวเองของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

2.3 การเฟลชไบออสโน๊ตบุ๊ค ด้วยเครื่องเฟลช และการแบ็คอัพไบออสด้วยเครื่องเฟลช และโปรแกรมช่วยแบ็คอัพบนวินโดว์

 

3 เรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ในการวิเคราะห์ตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

3.1 เรียนรู้และฝึกตรวจวัดดี-เสีย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เช่น R C L

3.2 เรียนรู้และฝึกตรวจวัดดี-เสีย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนำ เช่น Diode FET

3.3 เรียนรู้คุณสมบัติและหลักการทำงานของไอซีวงจรรวมต่างๆ

3.4 เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรเบื้องต้น และวงจรส่วนต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

การเรียนในขั้นตอนนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้จากวงจรจริงของโน๊ตบุ๊ค

4.เทคนิคการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆ 

4.1 การตรวจวัดเพื่อหาจุดเสีย

4.2 การตรวจสอบการทำงานของวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์

4.3 การอ้างอิง บล็อกไดอะแกรม แลวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

 

วีดีโอแนวทางสำหรับผู้ที่้ต้องการประหยัดเวลาในการฝึกอบรม

วีดีโอ สอนซ่อมเมนบอร์ด และ สอนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค อัพโหลดไว้ให้บน youtube แล้วครับ

. เรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงานซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คเบื้องต้น เช่น ข้อควรระวังและความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ข้อควรระวังเกี่ยวกับคารใช้เครื่องมือที่ให้ความร้อนสูง ข้อควรระังและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และเพื่อนร่วมงาน การเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเหล่านี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความระมัดระวัง และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจนะเกิดในขณะทำการเรียนรู้ และในการปฏิบัติงานจริงหลังจากจบการฝึกอบรมไปแล้ว

รูปแบบการการในส่วนนี้ให้ผู้เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คเรียนจากวีดีโอที่ได้บันทึกไว้ ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมส่วนอื่น

. เรียนรู้อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค การแกะประกอบโน๊ตบุ๊คเบื้องต้น (สำหรับผู้ไม่เคยแกะโน๊ตบุ๊ค และไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์)
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในส่วนนี้ เป็นส่วนของผู้ที่ไม่เคยแกะประกอบโน๊ตบุ๊คมาก่อน เป็นการเรียนรู้วิธีการแกะประกอบโน๊ตบุ๊คเพื่อนำเอาชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของโน๊ตบุ๊คออกจากตัวเครื่อง พร้อมกับเรียนรู้ ทำความรู้จักกับส่วนต่อเชื่อม (conector) ต่่างๆ ซึ่งให้ผู้เรียนก่อนเข้าเรียนรู้ส่วนต่อไปได้มีความรู้และทำความเข้าใจกับบทเรียนได้เร็วขี้น
รูปแบบ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้จากวีดีโอเบื้องต้นก่อนเพื่อเป็นแนวทาง และฝึกทำการแกะประกอบ พร้อมกัยเรียนรู้ ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ สายเคเบิ้ล และหัวต่อต่างๆ

ข้อมูลจาก เว็บไซต์ เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค สอนซ่อมเมนบอร์ด สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค

รับทำวิจัยตลาด แอดวานซ์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลแตนท์ บริษัทวิจัยตลาด ทีมวิจัย มีประสบการณ์ เก็บข้อมูล กลั่นกรอง คัดสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผล วิจัยตลาด ที่แม่นยำ นำไปใช้วางแผนการตลาดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ การวิจัยตลาด

ถูกใจ แชร์เลย